Zuzana Čmaradová

Vitajte na mojej stránke, 

rada by som vám priblížila môj príbeh, a tiež moju cestu podnikaním.

Po strednej škole som mala rôzne zamestnania, no už vtedy som mala pocit, že musím niečo zmeniť. Pracovala som v banke, ale moje kroky nakoniec viedli k OVB. Jedného dňa som sa spoznala s mojim vedúcim a životným partnerom Petrom Bosým, a ten mi časom ponúkol príležitosť pracovať v oblasti finančníctva. Veľmi ma zaujala myšlienka, ktorú mi predostrel, pretože mala víziu, s ktorou som sa hneď stotožnila. 

Už v začiatkoch svojej kariéry som pracovala s ľuďmi. Mám vyštudovanú pedagogickú školu, konkrétne sociálno-výchovný pracovník a z toho dôvodu, sa mi táto práca zapáčila, pretože som videla možnosť uplatniť si tieto znalosti v praxi. Po niekoľkých rokoch výsledkov môžem povedať, že sa mi darí aplikovať tieto schopnosti do praxe.

Poslanie...nielen práca

Aj keď práca finančnej sprostredkovateľky prináša mnohé skúsenosti, ktoré nemusia byť vždy len pozitívne, stala sa pre mňa poslaním. Umožňuje mi plniť si ciele, pomáhať klientom, zlepšovať ich životný štýl, povedomie a finančnú gramotnosť. 

 

 

 

work

Podnikanie je o ľuďoch

Snažím sa meniť aj reputáciu o OVB, ktorá nebola vždy najlepšia. Ak na podobný názor narazím, tak sa pokúšam danému človeku zmeniť mienku a ozrejmiť mu, že každé podnikanie je o ľuďoch. Tento prístup sa snažím učiť aj mojich ľudí, aby ďalej šírili rovnakú prezentáciu firmy. V neposlednom rade, moja práca je aj o tom, robiť niektoré veci zdarma, pomáhať klientom, a to do istej miery vnímam ako nezištnú pomoc.